Over ons

Op deze website publiceren wij met grote regelmaat recensies van theologische werken. Het gaat om Nederlandstalige publicaties op het gebied van klassieke theologie. We richten ons hierbij op publicaties die relevant zijn voor theologen, predikanten en theologisch ge├»nteresseerde gemeenteleden. Tevens bieden wij een actueel overzicht van de nieuw verschenen publicaties die voor onze doelgroep relevant zijn. 

Redactie
W. Hassefras Ba
P.D. Teeuw MA
G.K. Terreehorst MA
J.W.J. Treur MA

Vormgeving
LightMedia

Wilt u een boek ter recensie aanbieden, hebt u tips of vragen, stuur dan een e-mail naar de redactie: klassieketheologie@gmail.com

klassieketheologie.nl 
boekrecensies en boekaankondigingen op het gebied van klassieke theologie